Danh mục của HONJIA 11 Tháng Năm, 2019
Bảng thông số kỹ thuật 11 Tháng Năm, 2019
Bảng thông số kỹ thuật 11 Tháng Năm, 2020